ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU: “OBRAZOVNA STRUKTURA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 1961-2013”

Dana 03.11. 2020. godine u prostorijama fondacije “Proljeće” održano je predavanje na temu: “Obrazovna struktura u Bosni i Hercegovini u periodu od 1961-2013”. Imali smo čast i priliku da ugostimo zlatnog studenta, danas doktora nauka Edina Hadžimustafića.

Edin Hadžimustafić je rođen u Tuzli gdje je završio osnovnu i srednju školu. Upisao se na Odsjek za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je diplomirao 11.11. 2006. godine. Za natprosječan uspjeh u toku studija nagrađen je sa tri Srebrene, jednom Bronzanom i na kraju sa Zlatnom plaketom koje mu je dodijelio Univerzitet u Tuzli.

Od 01.09. 2008. godine je uposlenik Univerziteta u Tuzli, prvo kao asistent, viši asistent, gdje je nakon odbranjene doktorske disertacije izabran u zvanje docent 21.09.2015. godine.

Učestvovao je u 11 naučnih i stručnih projekata od kojih možemo izdvojiti projekat: GEOWEB Modernising geodesy education in Western Balkan with emphasis on competences and learning outcomes, projekat u okviru programa Erasmus+, finansiran od strane Europske komisije. Jedan od ciljeva projekta je bio jačanje kapaciteta u Geografskom informacionom sistemu, Kartografiji i Daljinskoj detekciji. Navedene naučne discipline su uže polje interesovanja Edina Hadžimustafića.

Objavio je 20 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodno priznatim naučnim bazama.

Studenti i srednjoškolci su imala priliku da se upoznaju sa historijsko-geografskim oblicima razvoja obrazovanja, te o kretanju rezultata obrazovanja u Bosni i Hercegovini u periodu od 1961-2013. godine. Nakon svega toga izvršena je komparacija obrazovanja Bosne i Hercegovine sa zemljama na globalnom nivou. Poseban akcenat je stavljen na analizu rezultata obrazovanja po općinama odakle su studenti i srednjoškolci. Nakon predavanja uspostavljena je diskusija između predavača i publike. Dio atmosfere možete pogledati na fotografijama ispod:

Pogledajte još