Drago nam je što možemo predstaviti našu internet prezentaciju uz nadu da ćemo naš rad uspjeti približiti i učiniti interesantnijim svim posjetiteljima web stranice.

Fondacija  za unaprijeđenje obrazovanja i kulture “PROLJEĆE”


Adresa: Rudarska 72, Tuzla
ID broj: 4210070720000
Broj računa: 1413855320001445 kod BBI Tuzla


Fondacija “Proljeće” je humanitarna, neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka institucija, koja djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteusvojenim univerzalnim humanim principima i etikom sa ciljem unapređenja duhovnih, kulturnih, znanstvenih i tradicijskih vrijednosti građana.

Fondacija djeluje u skladu sa pozitivnim propisima i opšteusvojenim univerzalnim principima i etikom. Fondacija će, po potrebi, u skladu sa zakonskim propisima i svojim ciljevima i zadacima, osnivati svoje podružnice na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Fondacija svoj rad zasniva na načelima humanosti, tolerantnosti, nepolitičnosti i nediskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Osjećajući potrebu da unaprijedimo obrazovanje i kulturu, kao vrlo važne segmente života, Fondacija „Proljeće“ učinit će sve da ostvari postavljenje ciljeve, koji pored navedenog uključuju i sljedeće:

 • Zalaganje za obezbjeđenje uslova za što kvalitetnije i efikasnije obrazovanje učenika i studenata;
 • Zalaganje za stvaranje pozitivne atmosfere i okruženja za što lakše, bolje i učinkovitije sticanje znanja i određenih zvanja;
 • Unapređenje zajedničkih duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti čovjeka;
 • Unapređenje komunikacije među ljudima različitih društvenih i kulturnih profila te uspostavljanje pozitivnih veza među njima;
 • Promocija  i razvoj kulture davanja, jačanje svijesti o socijalnoj odgovornosti i
 • razvoj socijalnog poduzetništva, izgradnjom socijalnog kapitala u zajednici te
 • razvijanjem vlastite i samoorganizirane ekonomske mogućnosti;
 • Podrška poboljšanju uvjeta školovanja mladih ljudi;
 • Promocija i razvoj nauke i obrazovanja;
 • Zaštita, promocija i unapređenje čovjekovog psiho-fizičkog zdravlja;
 • Promocija i zaštita porodičnih vrijednosti;
 • Zalaganje sa smanjenje siromaštva.

 

Djelatnost Fondacije  obuhvata:

 • stipendiranje učenika i studenata;
 • organiziranje druženja, seminara, kurseva, tribina, panel-diskusija, radio i TV emisija, okruglih stolova, debatnih grupa, javnih skupova, internet foruma, video-konferencija i drugih javnih manifestacija
 • saradnja s vjerskim ustanovama i zajednicima na polju promocije i unapređenje što kvalitetnijeg obrazovanja;
 • organiziranje raznih vidova humanitarnih akcija i aktivnosti radi prikupljanja sredstava od pojedinaca i institucija u zemlji i inozemstvu, a u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Fondacije;
 • izdavanje publikacija, audio i videozapisa, periodike, brošura, kataloga i drugih materijala edukativno-odgojnog karaktera, u vezi sa realizacijom ciljeva Fondacije;
 • formiranje centara, studentskih kuća i domova, dječijih obdaništa i dr.  u okviru zakonskih regulativa, kulturnog, odgojnog i obrazovnog karaktera;
 • formiranje savjetovališta, biblioteka, kiraethana(caffe-čitaonica), klubova, fonoteka, videoteka, galerija, izložbi, ferijalnih domova itd.;
 • uspostavljanje saradnje sa domaćim i stranim fondacijama i udruženjima, istih ili sličnih ciljeva, radi međusobnog pomaganja, kroz slobodnu razmjenu i protok ideja, ljudi i materijalnih dobara;
 • uspostavljanje saradnje, u okviru zakonskih regulativa, sa ustanovama, institucijama, te privrednim subjektima i njihovim asocijacijama u vezi ostvarenja ciljeva Fondacije;
 • pronalaženje socijalno ugroženih pojedinaca i porodica, te pružanje svakog vida pomoći istima.