Takmičenje iz matematike

O B A V I J E S T ! !
Udruženje matematičara TK je dogvorilo zajednički projekat sa fondacijom ”Proljeće”. Riječ je o organiziranju tri pripremna takmičenja (po razredima) za polaznike Škole matematike: u novembru (28.11.), decembru i februaru. Fondacija ”Proljeće” će obezbijediti novčane nagrade za najuspješnije takmičare na svakom od ova tri pripremna takmičenja i to:
– 200 KM (za 1. mjesto)
– 100 KM (za 2. mjesto)
– 50 KM (za 3. mjesto)
– 30 KM (za 4. mjesto)
– 20 KM (za 5. mjesto)
Ove nagrade su za svaki razred posebno.
Maksimalan broj učesnika je 60 i moraju biti polaznici Škole matematike. Trenutno Školu pohađa oko 40 takmičara i oni automatski imaju pravo učešća na ovim takmičenjima. Stoga pozivamo nove zainteresirane učenike da se prijave za Školu matematike (koja se mora redovno pohađati), a ukoliko se prijavi veći broj, odlučivat će komisija UM TK o tome ko će dobiti status polaznika Škole (najveći utjecaj će imati rezultati s takmičenja iz prethodnih godina).

Pogledajte još