U FONDACIJI “PROLJEĆE” ODRŽANA PEDAGOŠKA RADIONICA NA TEMU: “STVARANJE VEZA”

U srijedu, 02. decembra u fondaciji “Proljeće” održana je pedagoška radionica za studente na temu: “Stvaranje veza”, na čijem osmišljavanju su učestvovali koordinatori Fondacije. Cilj radionice je bio da se studenti senzibiliraju za razumijevanje emocija drugih osoba. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa različitim načinima stvaranja veza na emotivnoj bazi.

Radionica se sastojala iz tri koraka i trajala je oko 45.min.

Prvi korak radionice: svaki učesnik u grupi je imao 15 minuta da napravi parove od ponuđenih likova i obrazloži zašto je odabrao baš tu kombinaciju parova. Nakon toga su studenti trebali izdvojiti one parove koji najviše odgovaraju njihovoj ličnosti.

Drugi korak radionice: sparivanje članova grupe prema sličnim ili istim odabranim osobinama. Kada su formirane grupe, članovi su prezentirali razloge za emocije koje su odabrali.

Treći korak radionice: neki studenti su ostali bez svog para prema odabranim osobinama, oni su trebali da se predstave i opišu svoje osobine, a ostali učesnici da ih bodre i da ih prihvate iako su drugačiji.

Nakon ovih koraka studenti su senzibilizirani za razumijevanje emocija drugih osoba.

Studenti su sve pomno ispratili, te usvojili nova saznanja o ovoj temi. Također su izrazili želju da se ponovo u budućnosti održi neka radionica. Dio atmosfere možete pogledati u fotogaleriji ispod:  

Pogledajte još