Prvi Matematički kamp u Fondaciji “Proljeće”

Inicijativa za organizaciju Kampa je potekla od Udruženja matematičara TK, koji su u skladu sa članom 1. alineja 4., Protokola o saradnji UM TK i Pedagoškog zavoda TK, zaključenog 21.02.2019. godine predložili pokretanje aktivnosti organizacije “Zimskog kampa matematike” za učenike srednjih škola TK. Punu finansijsku podršku, čime je kamp za sve zainteresirane bio besplatan, obezbijedila je Fondacija za unapređenje obrazovanja i kulture „Proljeće“ u Tuzli.

Na kampu je učestvovalo 40 učenika iz 13 škola i 7 gradova tuzlanskog kantona.
Cilj kampa je bio okupiti najbolje mlade matematičare, proširiti i unaprijediti im znanje iz matematike te pripremati ih za buduća takmičenja. Predavači na kampu su bili profesori sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzi.

Pored časova matematike, učenicima je bila obezbjeđena hrana i smještaj te aktivnosti zabavnog i opuštajućeg karaktera poput kuglanja, igranja zabavnih igrica i slično.

Iz razloga što je ovaj projekat izuzetno bitan prvenstveno za učenike nadamo se da će prerasti u tradicionalnu aktivnost a sve sa ciljem unapređenja obrazovanja u tuzlanskog kantonu.

Pogledajte još