Posjeta Edukativnom centru Nova Kasaba

Dana 18.10. 2023 Fondacija “Proljeće” je realizovala projekat obilaska i podjele školskog pribora u Edukativnom centru Nova Kasaba koji trenutno pohađa 104 učenika. Tokom razgovora sa predstavnicima Edukativnog centra imali smo priliku upoznati se sa izazovima i problemima s kojima se ovaj centar susreće. Uprkos težini ovih izazova roditelji učenika i nastavno osoblje s velikom energijom i motivacijom ulažu sve što je potrebno da bi Edukativni centar neometano nastavio sa svojim radom. Fondacija “Proljeće” je uz finansijsku podršku dvije Međunarodne organizacije “Time to help Switzerland” i “Time to help Netherlands” uspjela podijeliti školski pribor za sve učenike,te humanitarne prehrambene pakete za djecu u težem materijalnom stanju. Ovu priliku smo iskoristili i za posjetu domu za majke Srebrenice “Hatidža Mehmedović“, gdje smo imali priliku obići kompleks i družiti se sa majkama uz kafu i ugodan razgovor.

Pogledajte još