Obezbijedimo studentski i srednjoškolski smještaj zajedno

Fondacija “PROLJEĆE” Tuzla je osnovana 2012. godine sa sjedištem u Tuzli. Fondacija je neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka organizacija koja djeluje u Federaciji Bosne i Hercegovine, usklađeno sa Ustavom i zakonima.

Od 2013. godine Fondacija je zakupila na period od deset godina objekat u Tuzli, ul. Rudarska 72 u kojem je smješten studentski dom. Adaptiran je i prilagođen za namjenu smještaja i ishrane studenata i učenika, sa svim potrebnim sadržajima. Studentski dom je kapaciteta do četrdeset studenata/učenika.

Sljedeće, 2023. godine ističe ugovor o zakupu objekta studentskog doma. Kako bismo trajno riješili pitanje studentskog doma, na prijedlog djelatnika i prijatelja Fondacije “PROLJEĆE”, Upravni odbor Fondacije je donio odluku da se pristupi aktivnosti prikupljanja potrebnih sredstava za kupovinu objekta studentskog doma.

Uplatu iz BiH možete izvršiti na namjenski račun Fondacije „PROLJEĆE“ Tuzla
Broj računa: 141-385-53200360-74   – BBI Banka
Naznaka: „Donacija za kupovinu objekta studentskog doma“

Uplate iz inostranstva mogu se vršiti na devizni račun kod BBI banke broj:
• Devizni žiro-račun: 141- 385- 53100024-91
• SWIFT: BBIBBA22
• IBAN: BA391413855310002491
• Naznaka: „Donacija za kupovinu objekta studentskog doma

Pismo namjene možete pogledati OVDJE.

Pozivamo Vas da nas posjetite u našim prostorijama kako biste se upoznali sa našim radom, uposlenicima, studentima i učenicima.