Amra Pandžo : “Konflikti naša stvarnost i kako ih prevazići”.

03. Marta 2018. godine u prostorijama Fondacije „Proljeće“ , aktivistice Fondacije su organizovale predavanje i radionicu na temu „ Konflikti naša stvarnost i kako ih prevazići“. Predavanje i radionicu je održala magistrica Amra Pandžo, mirovna aktivistica, književnica, te direktorica Udruženja „Mali koraci“.

U toku predavanja, Pandžo se osvrnula na to kako svakodnevno dolazimo u konfliktne situacije, gdje nerijetko svojom reakcijom iznenadimo i sami sebe, te kako promjeniti vlastito ponašanje u susretu sa sukobom, i „iskoristiti“ ga za jačanje vlastite ličnosti. Nakon uvodnog predavanja,održana je i radionica, iz koje su prisutni na zabavan i relaksirajući način shvatili svoju osobenost u susretu sa sukobom. Ovim i sličnim radionicama, Fondacija gradi i potiče atmosferu potpunijeg međusobnog razumjevanja kao i izgradnju kvalitetnijih odnosa među ljudima.   

Amra Pandžo je rođena 1970. godine u Sarajevu gdje je provela čitav svoj život. Već dvadeset godina aktivno radi na izgradnji mira, povjerenja i oporavku od ratnih strahota građana Bosne i Hercegovine, motivirana svojom vjerom islamom, ali i šire. Radila je na Kosovu i u Ukrajini, te sa građanima Afganistana, pokušavajući prenijeti vlastita iskustva iz procesa pomirenja iz BiH. Djeluje kao direktorica Udruženja za dijalog u porodici i društvu "Mali koraci". Priredila je Priručnik za nastavnike vjeronauke o mirovnoj dimenziji islama za nastavnike islamske vjeronauke. Objavila je knjigu Put mira (izgradnja mira i islam u Bosni i Hercegovini). Predavala je na bosanskohercegovačkom univerzitetu predmete Religija, nasilje i rješavanje konflikta i Religija i socijalna pravda. U anketi TPO Fondacije proglašena je za jednu od jedanaest žena koje su gradile mir u posljeratnoj BiH. Bila je gost predavač na Univerzitetu u Cirihu (Švicarska). Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Kako je to sve izgledalo pogledajte na fotografijama koje slijede:

 

GRADIMO BOLJE DRUŠTVO!

Pogledajte još