Dešavanja

Događaji u najavi

  • KLUB KNJIGE

 

Promotivna brošura

Video

Fondacija “Proljeće” je humanitarna, neprofitabilna, nevladina, dobrovoljna i vanstranačka institucija, koja djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteusvojenim univerzalnim humanim principima i etikom sa ciljem unapređenja duhovnih, kulturnih, znanstvenih i tradicijskih vrijednosti građana.